Pravila natječaja „Have Fun at Advent Run!”ČLANAK 1. Organizator1.1. Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Have Fun at Advent Run!“, u nastavku Natječaj, je Run Croatia (Adresa: Ul. Izidora Kršnjavog 1, 10000 Zagreb) u nastavku Organizator.1.2. Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe Organizatorovih usluga.ČLANAK 2. Trajanje2.1. Natječaj se održava u razdoblju od 2. do 30. studenog 2023. ČLANAK 3. Pravila3.1. Pravila Natječaja objavljena su na službenoj internetskoj stranici zagrebadventrun.hr.3.2. Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici prihvaćaju Pravila istog.3.3. Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na Facebook stranici Organizatora, https://www.facebook.com/zagrebadventrun/ .3.4.  Dostavljanjem podataka u svrhu nagradnog natječaja, a u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Dana Protection Regulation - GDPR), sudionici prihvaćaju da Organizator koristi njihove podatke u svrhu redovnog obavještavanja o aktivnostima.ČLANAK 4. Pravo sudjelovanja 4.1. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.ČLANAK 5. Način sudjelovanja5.1. U Natječaju mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe, građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji u komentaru ispod objave o Natječaju na Facebook stranici https://www.facebook.com/zagrebadventrun/ ostave fotografiju/video/gif kostima u kojem će trčati na Zagreb Advent Runu 2023.5.2. Jedan sudionik Natječaja može samo jednom ostaviti fotografiju/video/gif svog kostima u kojem će trčati na Zagreb Advent Runu.5.3. Dobitnika nagrade odabire žiri.ČLANAK 6. Diskvalifikacija6.1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike, nakon, ali i za vrijeme trajanja natječaja, u sljedećim slučajevima:ako sudionik prekrši ova pravila,ako sudionik koristi lažne profile ili aplikacije za osvajanje nagrade,ako jedan korisnik koristi više profila za sudjelovanje u natječaju,ako je objavljeni kostim uvredljivog ili vulgarnog karaktera,ako objavljeni kostim vrijeđa tuđa vjerska ili druga uvjerenja.ČLANAK 7. Nagrade7.1. Nagrade će osvojiti natjecatelji koji objave najkreativnije kostime prema odabiru žirija kako je definirano u članku 5.7.2. Sudionici u ovom natječaju mogu osvojiti sljedeće nagrade:Najbolji ženski kostim: jedna startnina za jednu od Run Croatia utrka u 2024. na 5 km ili 10 km.Najbolji muški kostim: jedna startnina za jednu od Run Croatia utrka u 2024. na 5 km ili 10 km. Najbolji grupni kostim: tri startnine za jednu od Run Croatia utrka u 2024. na 5 km ili 10 km.7.3. Sudionici u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati nagrade koje nisu navedene u ovim pravilima.7.4. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.ČLANAK 8. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade8.1. Ime dobitnika koji osvoji nagradu, bit će objavljeno na stranici https:// www.facebook.com/zagrebadventrun/ 8.2. Za preuzimanje nagrade, dobitnik se mora javiti u inbox Facebook stranice https:// www.facebook.com/zagrebadventrun/8.3. Ako se dobitnik ne javi u inbox Facebook stranice www.facebook.com/zagrebadventrun// u roku 72 sata od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti.8.4. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Natječaja prema dobitniku.8.5. Dobitnik je suglasan da se njegovo ime sukladno st.1. i st. 2. ovog članka objavi.ČLANAK 9. Zaštita osobnih podataka9.1. Sudionik natječaja prihvaća da se njegovi podaci koriste u svrhu promocije ovog Natječaja i kasnije u svrhu obavještavanja o Organizatorovim proizvodima i uslugama.ČLANAK 10. Prekid natječaja10.1. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom se slučaju oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.ČLANAK 11. Izuzimanje Facebooka11.1. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti prema svakom pojedinom sudioniku. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom.ČLANAK 12. Prihvaćanje pravila12.1. Sudionik Natječaja prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.12.2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.12.3. O promjenama u pravilima organizator će obavijestiti sudionike objavom na Facebook stranici https://www.facebook.com/zagrebadventrun/ .ČLANAK 13. Tumač pravila13.1. Glavni tumač ovog pravilnika je Organizator Natječaja.ČLANAK 14. Pravna nadležnost14.1. Ugovorne stranke suglasne su da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.